Жарандарды чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу
01.01.1970 г.

   

Маалыматтык-консультациялык борбор (МКБ)

       Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтар жана консультациялар дайыма берилип турат. МКБнын артыкчылыктуу милдети болуп эмгек мигранттарын легалдаштыруу, пайда болгон көйгөйлөрдү жөнгө салуу аракеттерин ишке ашыруу кала берүүдө. МКБ тарабынан 2015-жылга коюлган милдеттерди жана пландалган иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча төмөнкүдөй иштер аткарылды.

2020-жылга чейин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана ички жана тышкы эмгек миграциясын жөнгө салуу программасын аткаруу жана Баткен, Жалал-Абад жана Ош областтарынын жашоочуларынын Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги, Кыргыз Республикасындагы Миграция боюнча Эл аралык Уюмдун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын үч тараптуу макулдашуусунун алкагында МКБ тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан чет өлкөлөрдө уюшкандыкта ишке орноштурууга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын имаратындагы жайды модернизациялоо жана андан ары МКБга пайдаланууга берүү долбоору жүзөгө ашырылды.

Ош шаарындагы МКБнын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштурууга көмөктөшүү кызматын көрсөтүү боюнча административдик-башкаруу ишине окутуунун алкагында МКБнын иши тууралуу тренинг-презентация жана БАЭ (Бириккен араб эмиратты), Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы жана Түркия Республикасы багыттары боюнча окутуулар, ошондой эле иш издөөчүлөрдү алдын ала тандоо, консультация берүү, каттоо, тандалып алынган талапкерлер менен аңгемелешүү жана керектүү чыгууга уруксат берүү документтерин даярдоо жана жолго чыгар алдында окутуу уюштурулду.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 2-октябрындагы N 550 “Россия Федерациясынын аймагындагы Кыргыз Республикасынын жарандарын - эмгек мигранттарын мыйзамдуу ишке орноштуруу, социалдык жана пенсиялык камсыздоо максатында "бирдиктүү терезе" тутумундагы мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун аткаруу максатында МКБнын базасында Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун жана “Кыргызстан” мамлекеттик эмес пенсиялык фондунун кызматкерлери үчүн жумушчу орундар даярдалган.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун кызматкерлери өз компетенцияларынын чегинде чыгып кетүүчү жарандар менен пенсиялык топтомду камсыз кылуу үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө зарылдыгы жөнүндө маалымат берет. Аны менен катар, мигранттарды жолго чыгар алдында даярдоо боюнча МКБнын программасына Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун кызматкерлери тарабынан өткөрүлүүчү Россия Федерациясына чыгып кетүүчү жарандарды пенсиялык жана социалдык камсыздандыруунун тартиби жана жолдору тууралуу семинар дагы киргизилген.

Министрликтин коллегиясынын 2015-жылдын 17-февралдагы №1 токтомунун ички эмгек базарында ишке орношууда жарандарга көмөктөшүү системасын өркүндөтүүгө багытталган 4-пунктун аткаруу үчүн 2015-жылдын 2-апрелинде МКБ жана “Эл аралык ишкер кеңеши” ассоциациясы юридикалык жактардын бирикмесинин ортосунда Кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлган.

МКБ Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин онунчу башкы башкармалыгы менен адамдарды сатууга каршы аракеттенүү жана легалдык миграция боюнча тыгыз иштерди жүргүзөт. Кыргыз Республикасынын жарандарын эмгектенүү үчүн чет өлкөгө тиешелүү уруксатысыз жиберүү аныкталган фактылар боюнча эреже бузуучуларды административдик жоопкерчиликке тартуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга административдик материалдар жиберилген.

 “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана “Кыргыз Республикасынын жарандыгы тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-ноябрындагы № 699 токтомун аткаруу үчүн Борборго кайрылган жарандарга бара турган өлкөсүндөгү консулдук мекемеге эсепке коюу жөнүндө маалымат берилет жана МКБ тарабынан жүзөгө ашырылган уюшкандыкта ишке орноштуруу программасынын алкагында сыртка чыккан Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана андан ары тиешелүү мамлекеттердеги Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелерине жиберүү үчүн уруксаты бар чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жиберилет.

Уюшкандыкта ишке орношуу программасынын географиясын кеңейтүү, ошондой эле уюшкандыкта ишке орношуу программасынын нугунда Түркия Республикасына болгон миграциялык агымды алып келүү боюнча чараларды жүзөгө ашыруу максатында 2015-жылдын 12-январында МКБ Кыргыз Республикасынын жарандары – студенттери үчүн Түркияда практиканы уюштуруу, ошондой эле Түркия Республикасында Кыргыз Республикасынын жарандарын уюшкандыкта ишке орноштуруу чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө макулдашууну түзгөн.

Жарандардын эмгектенүүдө өзүн-өзү татыктуу өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын алкагында МКБ жумушсуз жарандарды төмөнкүдөй жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө ишке орноштурат: Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы, Корея Республикасы, Бириккен Араб Эмираттары жана Түркия Республикасы.

МКБда потенциалдуу эмгек мигранттарын, иш берүүчүлөрдүн жана бош орундардын дайындар банкын түзүү иштери жүргүзүлөт. 2015-жылдын 22-декабрына карата МКБда жалпы 15 992 адамга консультация берилди, алардын 4754ү аялдар.

 

Корея Республикасында жарандарды ишке орноштуруу программасы

 

Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги менен Корея Республикасынын Иш менен камсыз кылуу жана эмгек министрлигинин ортосундагы Ишке орноштурууга уруксаттарды берүү системасы боюнча Корея Республикасына жумушчу күчтөрдү жиберүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумун бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-декабрындагы № 568-р буюрмасынын негизинде  Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин жана Корея Республикасынын Иш менен камсыз кылуу жана эмгек министрлигинин ортосунда өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга кол коюлган.

Отчеттук мезгилде МКБга Бишкек шаарынан Корея Республикасында ишке орношуу маселеси боюнча 3445 адам кайрылган, алардын 761и аялдар, Ош шаарынан – 1701 адам, алардын 161и аялдар. 287 эмгек контракты түшкөн, 284 адам чыгып кеткен, алардын 13ү аялдар.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 85-р буюрмасынын негизинде МКБ тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги менен Корея Республикасынын Иш менен камсыз кылуу жана эмгек министрлигинин ортосундагы ишке орноштурууга уруксаттарды берүү системасы боюнча Корея Республикасына жумушчу күчтөрдү жиберүү жана кабыл алуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумунун долбоору жактырылган. Азыркы учурда  өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга кол коюуну уюштуруунун деталдарын өз ара макулдашуу иши жүрүп жатат.

 Россия Федерациясында ишке орношууга көмөктөшүү

 2015-жылдын башында Россия Федерациясында ишке орношуу маселеси боюнча МКБга Бишкек шаарынан 4100 жаран кайрылган, алардын 1058и аялдар, Ош шаарынан 493 жаран кайрылган, аларды – 94 аялдар.

МКБ тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясында жүрүүсүнүн жаңы эрежелери тууралуу калк арасында маалыматтык-түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.

Россия Федерациясында жарандарды уюшкандыкта ишке орноштуруу программасын координациялык аракеттерге алып келүүнүн жана 2015-жылдын 1-январында күчүнө кирген Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарына кирген өзгөртүүлөргө ылайык Россия Федерациясындагы эмгек миграциясы маселелерине консультация берүүнүн, Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин аймактык бөлүнүштөрүнүн маалыматтык жактан камсыздалышынын алкагында 2015-жылдын 15-январындагы № 18 каты менен Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин бардык областтык жана шаардык башкармалыктарына эскертилип өткөн өзгөртүүлөр боюнча тиешелүү материалдар жиберилген.

Азыркы учурда МКБ төмөнкүдөй өнөктөштөр менен кызматташат:

1. Санкт-Петербург шаарындагы “Эмгек ресурстарынын борбору” Санкт-Петербург мамлекеттик автономиялык мекемеси;

2. Свердлов областынын Заречный шаарындагы “Урал Үйү” Свердлов областтык коомдук уюму;

3. Санкт-Петербург шаарындагы “Звезда” ачык акционердик коому;

4. Свердолв областынын Екатеринбург шаарындагы “Екатеринбург таксиси” ачык акционердик коому;

5. Москва областынын Кашир районунун Новоселки кыштагындагы “Каширдин улуттук козу карын компаниясы” жоопкерчилиги чектелген коому;

6. Татарстан Республикасынын Казань шаарындагы “Бриль” жоопкерчилиги чектелген коому;

7. Россия Федерациясынын Москва шаарындагы “Геотекст” курулуш компаниясы” жоопкерчилиги чектелген коому.

МКБда потенциалдуу эмгек мигранттарынын, иш берүүчүлөрдүн жана бош орундардын дайындар банкы дайыма түзүлөт.

2015-жылдын 3-июнунда МКБ жана Улуттук козу карын компаниясы Кыргыз Республикасынын жарандарын ишке тартуу боюнча кызматташуу тууралуу эки тараптуу макулдашууга кол койгон.

2015-жылдын 25-июнунда Казань шаарындагы “Бриль” ЖЧК жана Татарстан Республикасындагы кыргыздардын “Ынтымак” улуттук-маданий автономиясынын региондук коомдук уюмунун ортосунда кызматташуу жөнүндө үч тараптуу макулдашууга кол коюлган. Механикалаштырган ыкмада шыбак жумуштарын жасоо боюнча 50 бош орун түшкөн. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгында 5 адам Казань шаарына жөнөп кети.

Москва шаарында 2015-жылдын 14-октябрында Кыргыз Республикасынын жарандарын уюшкандыкта ишке орноштуруу жаатында “Геотекст” курулуш компаниясы” ЖЧК менен кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлуп, аны жүзөгө ашыруунун алкагында 27 курулушчу-жасалгалоочу аталган компаниянын объектилеринде иштөө үчүн жөнөп кетишти.

Келип түшкөн бош орундар боюнча аймактык органдарга ыкчам маалымат жиберүү, ошондой эле методикалык иштердин жана миграция чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча иштерди координациялоонун алкагында МКБ тарабынан бардык областтык башкармалыктарга бош орундардын тизмеси жана тиешелүү материалдар жиберилген.

 Казакстан Республикасында ишке орношуу

 Кыргыз Республикасындагы Миграция боюнча Эл аралык Уюмдун катышуусунда МКБ Казакстан Республикасынын эмгек базарына чыкты.

Астана шаарындагы үч тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында: МКБ, Кыргыз Республикасындагы Миграция боюнча Эл аралык Уюмдун Миссиясы жана Астана шаарындагы иш берүүчү “Базис” компаниялар тобу тарабынан 2014-жылдын 6-июнунда Макулдашууга кол коюлган.

Казакстан Республикасынын Астана шаарында “Базис” менен кызматташуу жөнүндө макулдашууну жүзөгө ашыруунун алкагында комплектелген 40 жарандан турган кыш кыноочулардын бригадасы үчүн Бишкек шаарынын №4 кесиптик лицейинин базасында квалификациялык ырастамаларды берүү менен квалификацияны жогорулатуунун кыска мөөнөттүү курусун уюштурулду.

Ошону менен катар, Кыргыз Республикасындагы Миграция боюнча Эл аралык уюмдун миссиясына көмөгү астында Кыргыз Республикасынын жарандарын Астана шаарында үй кызматчылары катарында ишке орноштуруунун программасы иштелип жатат.

Казакстан Республикасы боюнча МКБнын бош орундар базасында 2015-жылдын аралыгында түзүлгөн макулдашуулардын алкагында айыл чарба тармагындагы (жашылча өстүрүүчү, жылкычы, койчу, механизатор, сугатчы), үй чарбасындагы (ооруларды тейлеп туруучу кенже медициналык кызматчы аял, үй кызматчысы), курулушта (кыш кыноочу, шыбакчы, майлоочу), транспортто (троллейбустун айдоочусу) бош орундар сунушталды. Казакстандык иш берүүчүлөрдүн эмгек шарттары жана жашай турган жери боюнча толук жазылган керектөөлөрү тууралуу маалыматтар Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин бардык областтык башкармалыктарына берилген.

 

БАЭде ишке орношуу

 

2012-жылдын 15-майында Дубай шаарында МКБ жана «Arak Management Consultancy & Human Resource» ортосунда кызматташуу жөнүндө макулдашуунун негизинде 2015-жылдын 11-13-февралында Ош жана Бишкек шаарларында БАЭден келген – Arak Management Consultancy& HR management – Dubai UAE өнөктөштөр менен биргеликте «ParisGroup» компаниясында тейлөө чөйрөсүндө ишке орношууну каалаган талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүлдү.

300 адам катышкан аңгемелешүүнүн жыйынтыгында 55 талапкер тандалып алынды. Аңгемелешүүдөн өткөндөргө чыгуу жана кирүү документтерин тариздөө иштери жүргүзүлдү.

Дүйнөдөгү эң ири «Emirates Airline» авиакомпаниясынын “борт узатуучунун жардамчысы” позициясына персоналды тандоо боюнча  өтүнмөсүнө ылайык ушул жылдын 14-17-июлунда Бишкек шаарында төрт этаптан турган аңгемелешүү өттү. Аңгемелешүүгө 73 иш издөөчү катышып, анын 14ү тандалып алынды. 2015-жылдын 22-декабрына карата тандалып алынгандардын 13ү эмгек келишимин алышты жана азыркы учурда аларга жумушчу визалар таризделип жатат. Алардын жолго чыгуусу декабрдын аягы – январдын башына пландаштырылып жатат.

Hyatt Regency Bishkek отелинде 8-ноябрда дүйнөдөгү эң ири «Emirates Airline» авиакомпаниясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда “аэропорттун кызматкери” позициясына аңгемелешүү өткөрүлдү. Интервьюга 149 талапкер катышып, алардын 66сы 2-турга өтүштү. 2015-жылдын 22-декабрына карата алардын 27си тандоодон ийгиликтүү өтүштү жана алардын 9у эмгек контрагын алышты.

 

Түркия Республикасында ишке орношуу

 

2015-жылдын 12-январында МКБ жана «Tayga Yabancilar Danişmanlik & İnsan Kaynaklari» компаниясы Түркия Республикасында Кыргыз Республикасынын жарандары – студенттери үчүн практикаларды жана такшалмаларды уюштуруу чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө макулдашууну түзүшкөн.

Аталган макулдашуунун алкагында Кыргызстандын алдыңкы 3 ЖОЖу менен (Туризм академиясы, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз-россия славян университети) педагогикалык факультеттин, чет тилдери факультетинин жана туризм факультетинин студенттерин Түркияга такшмалмага жиберүү боюнча үч тараптуу макулдашууга кол коюлган.

Отчеттук мезгилде МКБдан Бишкек шаарында 1620 консультация берилди, алардын 866сы – аялдар, Ош шаарында - 320 адам, алардын 144ү аялдар. 249 иш издөөчү катталды, алардын 118и аялдар. Иш берүүчүлөрдөн кызыкдарлыгы жөнүндө 106 тастыктоо алынган. 88 эмгек контракты түшкөн, алардын ичинен 42си аялдар үчүн, 15 иш издөөчү ар кандай себептер менен баш тартышкан. Отчеттук мезгилде 56 адам чыгып кеткен, алардын 41и аялдар.

 

Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү жана иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктеринин ишине мониторинг жүргүзүү

 

2015-жылы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү менен байланышкан иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү жана документтерди кароо боюнча комиссиянын 8 отуруму өткөрүлдү. 2015-жылдан тартып МКБга Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү маселеси боюнча 29 арыз түштү.

Алардын ичинен «Ilaka» ЖЧК комиссиянын кароосуна документтер киргизилгенге чейин өз арызын кайра артка алды. 8 отурумдун жүрүшүндө 27 иш менен камсыз кылуунун жеке агенттигине уруксат берүү чечими кабыл алынды, алардын бири ички көйгөйлөрүнө жүйө келтирүү менен («Саякат-Ко» ЖЧКсы кабыл алууда кечигип калышкан)  чечим чыккандан кийин баш тартты. «Arabian Center Employment Services», «АКДЕНИЗ ГРУП», «Авемлис», «KG.VIP travel», «Фестлайн», «Рамай Саякат», «Sun Rise», «Goodtime», «Саякат Ко» тогуз агенттиги Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү уруксаттарын 1 жылга узартышты.

Кыргыз Республикасынын жарандарын АКШда ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү маселеси боюнча объективдүү чечим чыгаруу үчүн «KC Edukation Abroad», «International Exshange Center-Bishkek» ЖЧКнын материалдарын кошумча топтоо улантылып жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы N 639 " Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу боюнча иштерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомунун ченемдерин аткаруу үчүн чет өлкөлөрдө иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктери аркылуу ишке орношкон Кыргыз Республикасынын жарандары жолго чыгар алдында милдеттүү түрдө МКБда катталышып, контракттарынын көчүрмөлөрүн калтырышат жана кабыл алган өлкөнүн аймагындагы Кыргыз Республикасынын Элчилигинде милдеттүү түрдө консулдук эсепке туруу жөнүндө консультация алышат.

Ошону менен катар, Борбор ай сайын чет өлкөлөрдө ишке орношуу максатында жиберилген жарандардын тизмесин КР ТИМге жиберет.

Азыркы учурда 10 ЖЧК Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү жана документтерди кароого документтерин беришти. Алардын төртөө компетенттүү органдардын макулдашуусунан өттү, калган компаниялар макулдашуу процессинде жатат. Кайра уюштуруу иш-чараларына байланыштуу ведомстволор аралык комиссиянын курамы кайта бекитилет.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөнмезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоо жөнүндө

 

Отчеттук мезгилде МКБга чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоо боюнча 35 материал түштү, 1 материал былтыркы отчеттук жылдан калган, жыйынтыгында 36 материал.

Келип түшкөн 35 материалды карап чыгуу жана компенсациянын өлчөмүн аныктоо боюнча комиссиянын 14 отуруму өткөрүлгөн. Айдын аягында түшкөн 1 материал комиссиянын кийинки отурумунда каралган. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-февралындагы N40 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоонун өлчөмүн жана төлөнүшүн аныктоонун тартиби жөнүндө
нускамага ылайык 23 материал боюнча компенсация төлөп берүү чечими кабыл алынган, Нускаманын 11-пунктунда каралган зарыл документтери жок болгондугуна байланыштуу 12 материалга төлөп берүүдөн баш тартылды.

Комиссиянын 14-отурумунун жыйынтыгы боюнча жалпы 618 412, 51 сом суммасын төлөп берүү чечими чыккан. 2015-жылдын 1-декабрына карата компенсациялык төлөмдүн суммасы толук көлөмдө которулду.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоо боюнча түшкөн арыздардын статистикалык дайындары региондор боюнча төмөнкүдөй:

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 85-р буюрмасынын негизинде МКБ тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги менен Корея Республикасынын Иш менен камсыз кылуу жана эмгек министрлигинин ортосундагы ишке орноштурууга уруксаттарды берүү системасы боюнча Корея Республикасына жумушчу күчтөрдү жиберүү жана кабыл алуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумунун долбоору жактырылган.

Уруксат берүү жол-жоболорусуз иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктеринин иш жүргүзүүсүн катаал санкциялоого багытталган “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору иштелип чыкты. Азыркы учурда жогоруда белгиленген өзгөртүүлөр жана толуктоолор күчүнө кирген “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 14-июлундагы № 160 Мыйзамынын алкагында интеграцияланды.

Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иштерин жөнгө салган “Чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору даярдалды. Бул мыйзамдын долбоорунун негизи болуп “Иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктери жөнүндө” Эл аралык Эмгек Уюмунун 1997-жылдын 19-июнундагы № 181 Конвенциясы саналат.

Азыркы учурда Министрликтин 2015-жылдын 29-сентябрындагы № 146-ми  буйругу менен Мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу жана жөндөө таасирин талдоо  боюнча жумушчу комиссиянын курамы бекитилген. Ошентип, долбоордун ченемдерин шайкеш келтирүү, жогоруда белгиленген долбоорду сапаттуу иштеп чыгуу жана ЖТТ иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүп жатат.  

                                                       

Яндекс.Метрика