Чет өлкөлүк кызматкерди тартуу
01.01.1970 г.

Чет элдик жумуш күчүн тартууга жана  колдонууга уруксат алуу үчүн  жана чет элдик жарандар үчүн Иштөөгө уруксат жана жарандыгы жок жактар Кыргыз  Республикасынын аймагында  өз ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна ээ болуусу үчүн зарыл болгон документтердин

Тизмеси

 

Чет элдик жумуш күчүн тартууга жана  колдонууга уруксат алуу үчүн  жана Жумуш иштөөгө (персоналдык карталар) уруксат  алуу үчүндокументтер электрондук же кагаз түрүндө кабыл алынат. Документтерди электрондук түрдө кабыл алуу Интернетти колдонуу менен Кызматтын электрондук почтасы аркылуу ишке ашырылат. Электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн ар бир документ арыз ээсинин электрондук сандык колу менен коюлуш керек. 

а) Чет элдик жумуш күчүн тартууга жана  колдонууга Уруксат алуу үчүн  керек документтер:

 1. 1.      Чет элдик жумуш күчүн тартууга жана  колдонууга атайын бланкка жазылган арыз  (аныкталган үлгүдөгү);
 2. 2.      Чет элдик жумуш күчүн тартуунун зарылдыгы  тууралуу (милдеттүү түрдө төмөнкү чыныгы маалыматтарды көрсөтүү менен: уюштуруучулары, ишмердүүлүктүн түрү, орду жана мөөнөтү, тартылган КР жергиликтүү жарандарынын саны, салык кызматына жана КР социалдык фондуна которуулар үлгүдөгүдөй) Негиздеме-маалым кат;  
 3. 3.      Бош кызмат орундары бар экендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык жактан өнүгүү министрлигинин аймактык органдарына маалымат берүү жөнүндөгү кепилдик кат;
 4. 4.      Тиешелүү тиркемелери менен ишмердүүлүктү жүргүзүүгө уруксаттама (ишмердүүлүккө уруксаттама керек болгон учурда); 
  1. 5.           Мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүк (нотариус тастыктаган көчүрмө); 
  2. 6.      Бекитилген штат ырааттамасы.

 

б) Жумуш иштөөгө уруксат алууга керек документтер (персоналдык карточкалар):

 1. 1.      Чет элдик жумушчу үчүн (аныкталган үлгүдөгү) бланкта арыз;
 2. 2.      Чет элдик жумушчунун  (аныкталган үлгүдөгү) бланкта анкетасы;
 3. 3.      Чет элдик жарандын нотариус тастыктаган паспортунун колдонулуп жаткан визасы (I категория, В 1, В 2, W 1, W 2.)  же  каттоосу менен котормосунун көчүрмөсү;
 4. 4.      Билими тууралуу дипломдун (нотариус тастыктаган котормосу) көчүрмөсү (билим, медицина, фармацевтика жана юриспруденция сферасында); 
 5. 5.      Жумуш берүүчүнүн чет элдик жумушчу менен түзгөн эмгек келишиминин (контрактын) (жарактуулук мөөнөтүн жана ээлеген ордун көрсөтүү менен) көчүрмөсү;
 6. 6.      Ак фондо тартылган жалтырабаган, бурчу менен түстүү  (өлчөмү 3х4) сүрөт 2 даана;
 7. 7.      АИВ–инфекцияларына канды изилдөө тууралуу эл аралык үлгүдөгү медициналык маалым-кат (Республикалык ЖИКС борбору, Бишкек шаары, Логвиненко көчөсү 8, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилиши);

 

 3(үчтөн) ашык анкета маалыматтарын тапшырган учурда маалыматтардын электрондук версиясы таблица түрүңдө уюмдун аты, чет элдик адистин ФАА, туулган күнү, паспортунун №, жарандыгы жана кызматы көрсөтүлгөнү менен талап кылынат ).

 

Эскертме: Зарыл болгон учурдачечим кабыл алуу процессиндеведомстволор аралыкуруксат берүүчү комиссияөтүнүч менен кайрылгандарданкошумча документтерди берүүнү талап кылышы мүмкүн.

 

Яндекс.Метрика