Иштегенге уруксат

 Юридикалык жактарга жумушка уруксат берүү

  Жумушка уруксат беруу боюнча (арыз)

  Кепилдик кат

 Кепилдик кат 2

 Негиздеме справка

 Уруксат алуу боюнча тизме

Иштегенге урукса алуу боюнча документтердин тизмеси

Жеке ишкердин арызы

Жеке ишкержин анкетасы

Чет өлкөлүк жумушчу күчтөрүн тартуу боюнча электрондук нускама 

 Чет өлкөлүк юридикалык тараптардын жумушка уруксат алуу боюнча документтердин тизмеси

Электрондук сандык кол коюу

Яндекс.Метрика