Иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктери үчүн

Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү жана иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктеринин ишине мониторинг жүргүзүү

 

2015-жылы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү менен байланышкан иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү жана документтерди кароо боюнча комиссиянын 8 отуруму өткөрүлдү. 2015-жылдан тартып МКБга Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү маселеси боюнча 29 арыз түштү.

Алардын ичинен «Ilaka» ЖЧК комиссиянын кароосуна документтер киргизилгенге чейин өз арызын кайра артка алды. 8 отурумдун жүрүшүндө 27 иш менен камсыз кылуунун жеке агенттигине уруксат берүү чечими кабыл алынды, алардын бири ички көйгөйлөрүнө жүйө келтирүү менен («Саякат-Ко» ЖЧКсы кабыл алууда кечигип калышкан)  чечим чыккандан кийин баш тартты. «Arabian Center Employment Services», «АКДЕНИЗ ГРУП», «Авемлис», «KG.VIP travel», «Фестлайн», «Рамай Саякат», «Sun Rise», «Goodtime», «Саякат Ко» тогуз агенттиги Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү уруксаттарын 1 жылга узартышты.

Кыргыз Республикасынын жарандарын АКШда ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү маселеси боюнча объективдүү чечим чыгаруу үчүн «KC Edukation Abroad», «International Exshange Center-Bishkek» ЖЧКнын материалдарын кошумча топтоо улантылып жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы N 639 " Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу боюнча иштерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомунун ченемдерин аткаруу үчүн чет өлкөлөрдө иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктери аркылуу ишке орношкон Кыргыз Республикасынын жарандары жолго чыгар алдында милдеттүү түрдө МКБда катталышып, контракттарынын көчүрмөлөрүн калтырышат жана кабыл алган өлкөнүн аймагындагы Кыргыз Республикасынын Элчилигинде милдеттүү түрдө консулдук эсепке туруу жөнүндө консультация алышат.

Ошону менен катар, Борбор ай сайын чет өлкөлөрдө ишке орношуу максатында жиберилген жарандардын тизмесин КР ТИМге жиберет.

Азыркы учурда 10 ЖЧК Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүү укугуна уруксат берүү жана документтерди кароого документтерин беришти. Алардын төртөө компетенттүү органдардын макулдашуусунан өттү, калган компаниялар макулдашуу процессинде жатат. Кайра уюштуруу иш-чараларына байланыштуу ведомстволор аралык комиссиянын курамы кайта бекитилет.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөнмезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоо жөнүндө

 

Отчеттук мезгилде МКБга чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоо боюнча 35 материал түштү, 1 материал былтыркы отчеттук жылдан калган, жыйынтыгында 36 материал.

Келип түшкөн 35 материалды карап чыгуу жана компенсациянын өлчөмүн аныктоо боюнча комиссиянын 14 отуруму өткөрүлгөн. Айдын аягында түшкөн 1 материал комиссиянын кийинки отурумунда каралган. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-февралындагы N40 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоонун өлчөмүн жана төлөнүшүн аныктоонун тартиби жөнүндө
нускамага ылайык 23 материал боюнча компенсация төлөп берүү чечими кабыл алынган, Нускаманын 11-пунктунда каралган зарыл документтери жок болгондугуна байланыштуу 12 материалга төлөп берүүдөн баш тартылды.

Комиссиянын 14-отурумунун жыйынтыгы боюнча жалпы 618 412, 51 сом суммасын төлөп берүү чечими чыккан. 2015-жылдын 1-декабрына карата компенсациялык төлөмдүн суммасы толук көлөмдө которулду.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоо боюнча түшкөн арыздардын статистикалык дайындары региондор боюнча төмөнкүдөй:

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 85-р буюрмасынын негизинде МКБ тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги менен Корея Республикасынын Иш менен камсыз кылуу жана эмгек министрлигинин ортосундагы ишке орноштурууга уруксаттарды берүү системасы боюнча Корея Республикасына жумушчу күчтөрдү жиберүү жана кабыл алуу жөнүндө өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумунун долбоору жактырылган.

Уруксат берүү жол-жоболорусуз иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктеринин иш жүргүзүүсүн катаал санкциялоого багытталган “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору иштелип чыкты. Азыркы учурда жогоруда белгиленген өзгөртүүлөр жана толуктоолор күчүнө кирген “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 14-июлундагы № 160 Мыйзамынын алкагында интеграцияланды.

Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иштерин жөнгө салган “Чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору даярдалды. Бул мыйзамдын долбоорунун негизи болуп “Иш менен камсыз кылуунун жеке агенттиктери жөнүндө” Эл аралык Эмгек Уюмунун 1997-жылдын 19-июнундагы № 181 Конвенциясы саналат.

Азыркы учурда Министрликтин 2015-жылдын 29-сентябрындагы № 146-ми  буйругу менен Мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу жана жөндөө таасирин талдоо  боюнча жумушчу комиссиянын курамы бекитилген. Ошентип, долбоордун ченемдерин шайкеш келтирүү, жогоруда белгиленген долбоорду сапаттуу иштеп чыгуу жана ЖТТ иштеп чыгуу иштери жүргүзүлүп жатат. 

 

Яндекс.Метрика