Компенсациялар

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоо  2016-жылдан 1-октябрыны карата отчету

Отчеттук мезгилде Борборго чет өлкөдө иш убагында кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине алып келүү чыгымдарын компенсациялоо боюнча 34 материал келип түшкөн жана 2 материал ѳткѳн жылда терс чечим кабыл алынгандарды кайра кароо: жалпы 36 материал.

Белгилей кетүү керек, 10 кайрылуу материалдары кырсыктын  натыйжасында каза болгондор. Алар 2016 жылдын 30-январында  ѳрттүн натыйжасыда  Москва шаарында  каза тапкан 8 адам Кыргыз республикасынын жарандары, 2 адам этникалык кыргыз – Россия Федерациясынын жарандары.

Отчеттук мезгилде келип түшкөн 34 материалдын компенсациясын төлөө жана анын өлчөмүн аныктоо үчүн 9 жолу комиссиянын отуруму болуп өттү. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-февралындагы № 40 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн мекенине жеткирүү менен байланышкан чыгымдарды компенсациялоонун өлчөмүн жана төлөнүшүн аныктоонун тартиби жөнүндөгү» Нускаманын негизинде 20 материал боюнча компенсация төлөп берүү чечими кабыл алынган, ал эми 16 материал боюнча жогоруда айтылган Нускаманын 11-пунктуна ылайык керектүү документтердин жоктугуна байланыштуу компенсация төлөп берүүдөн баш тартылган.

Болуп өткөн 9 комиссиянын жыйынтыгында жалпы 904 410, 93 сом төлөп берүү чечими кабыл алынган.

 Таблица 1.         2016-жылдын 1-октябрга келип түшкөн материалдардын саны

 

Отчеттук мезгил

2015-ж

01.11.2016 карата

 

Региондор

Мурунку отчеттук мезгилден калган арыздардын саны

2016–жылда келип  түшкөн арыздардын саны

Толук иштелип чыгууга жөнөтүлгөн материалдар(комиссияга чейин)

Комиссиянын кароосунан өткөндөр

Кийинки комиссияга  жылдырылгындар

Канааттандырылгандар

Баш тартылгандар

Ош облусу

-

7

-

7

-

3

4

Жалалабад облусу

-

5

-

5

-

3

2

Чүй облусу

-

3

-

3

-

3

-

Баткен облусу

-

11

-

11

-

1

10

Ысык-Көл облусу

1

1

-

2

-

2

-

Нарын облусу

-

1

-

1

-

1

-

Бишкек шаары

1

5

-

6

-

6

-

Талас облусу

-

1

-

1

-

1

-

Ош шааары

-

-

-

-

-

-

-

Жалпы:

2

34

-

36

-

20

16

 

 

Чет өлкөдө кайтыш болгон эмгек мигранттарынын саны- 24 адам (эки адам Россия Федерациясынын жарандары) , алардын ичинен 10ну аялдар (Таблица 2).

 

Таблица 2: Жыныстык аспект

 

Жынысы

2016-жылдын башынан бери

Эркек

24 (двое граждане РФ)

Аял

10

Жалпы:

34 (двое граждане РФ)

 

Анын ичинен 7 адам 22 жашка чейинки, 8 адам 22 ден 30 жашка чейинкилер, 10 адам 31 ден 40 жашка чейинкилер, 9 адам 40 жаштан өйдөлөр(Таблица 3).

 

Таблица 3. Чет өлкөдө иш убагында кайтыш болгон жарандардын жашы боюнча статистикасы

Жашы

Кайтыш болгондордун саны

22 жашка чейин

7

22-30 жаш

8

31-40 жаш

10

40 жаштан өйдө

9

Жалпы:

34 (двое граждане РФ)

 

Всего:

34 (двое граждане РФ)

2016-жылдын 1-октябрыны карата Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө иштеп жүргөн мезгилинде кайтыш болгон  жаранынын өлүмүнүн себептери: 6 – ден-соолугуна байланыштуу, 2 – кырсыктан, 0– киши колдуу болгон, 2 – жол кырсыгынан, 0 – өз өмүрүн кыйуу жана 24нун себептери аныкталган эмес

(Таблица 4).

Таблица 4. Чет өлкөдө иш учурунда кайтыш болгон мигранттардын өлүмүнүн себептери

 

Өлүмдүн себеби

Кайтыш болгондордун саны

Ден-соолугуна байланыштуу

6

Кырсык

2

Киши колдуу болгондордун саны

-

Жол кырсыгы

2

Өз өмүрүн кыйуу

-

Белгисиз

24 (двое граждане РФ)

Жалпы

34 (двое граждане РФ)

 

Кайтыш болгон мигранттар өнөр-жай, курулуш, тиричилик коммуналдык чарбасында  жана тейлөө жаатында иштегендер. Иштеп жаткан өлкөлөр: Россия Федерациясы.

Россия Федерациясында кайтыш болгон жарандардын аймактар боюнча көрсөтүлүшү: Москва шаары – 18 адам (эки адам РФ жарандары) , Хабаров крайы – 1 адам, Камчатка крайы – 1 адам, Москва облусу - 3 адам, Свердлов облусу – 1 адам, Республика Саха-Якутия – 3 адам, Санкт-Петербург -1 адам, Ленинград облусу – 1 адам, Амур облусу-1 адам, Татарстан Республикасы-1 адам, Сахалин облусу-1 адам, Красноярск крайы-1 адам, Пенза облусу-1 адам.

Умершие трудовые мигранты были заняты в промышленности, строительстве, ЖКХ и сфере обслуживания в Российской Федерации.

Из числа умерших граждан осуществляли трудовую деятельность по субъектам РФ: г. Москва – 18 человек (двое граждане РФ), Хабаровский край – 1 человек, Камчатский край – 1 человек, Московская обл. – 3 человека, Свердловская обл. – 1 человек, Республика Саха-Якутия – 3 человека, г. Санкт-Петербург – 1 человек, Ленинградская область – 1 человек, Амурская область – 1 человек, Республика Татарстан – 1 человек, Сахалинская область – 1 человек, Красноярский край – 1 человек, Пензенская обл. – 1 человек.

 

Яндекс.Метрика